ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΧΟΙΝΑ DIEPA

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της DIEPA Γερμανίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η “Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στον ενεργειακο τομεα.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2011 ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Σύντομο ιστορικό

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

1932 – Ίδρυση από τον Νικόλαο Λεβεντέρη βιοτεχνίας για τον εξαρτισμό ιστιοφόρων πλοίων (καϊκιών) στον Πειραιά.

1945 – Δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο εισαγωγικό εμπόριο σχοινιών,συρματοσχοίνων και εξαρτημάτων των.

1948 – Ίδρυση της ανωνύμου εταιρίας  Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

1967 – Ίδρυση της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ στη Νέα Ιωνία Βόλου με συμμετοχή κατά 50% της γερμανικής πλευράς.

1972 – Εισαγωγή των μετοχών της Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1973 – Καθετοποίηση  της  παραγωγής συρματοσχοίνων  με  την έναρξη λειτουργίας της μονάδας παραγωγής συρμάτων από σκληρό χάλυβα στις νέες εγκαταστάσεις  της Εταιρίας στη  Βιομηχανική  Περιοχή του Βόλου και την ίδρυση της Β’ Μονάδας παραγωγής Συρματοσχοίνων επίσης στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

1974-2002 – Με συνεχείς επεκτάσεις σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσω διαδοχικών επενδυτικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων, η Εταιρία παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, παραμένουσα πάντα επίκαιρη και πρωτοπόρος στο χώρο της.

Σήμερα – Aξιοποιώντας τις πρόσφατες επενδύσεις, ξεκινά μία νέα αναπτυξιακή περίοδο, επεκτείνοντας το παραγωγικό και εμπορικό ενδιαφέρον της σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (ειδικές εφαρμογές συρμάτων και συρματοσχοίνων), στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, που από το 1999 διαθέτει.