ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΧΟΙΝΑ DIEPA

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της DIEPA Γερμανίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η “Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στον ενεργειακο τομεα.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2011 ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Εγκαταστείστε το συρματόσχοινο

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Μετά τη σωστή επιλογή ενός συρματόσχοινου, εξ ίσου σημαντική είναι η σωστή εγκατάστασή του.
Η εγκατάσταση του συρματόσχοινου ξεκινά με την εκτύλιξή του από το στροφείο ή από το δέμα που έχει παραδοθεί. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται με μεγάλη προσοχή ώστε να αποκλεισθεί η δημιουργία βιρίνων, περιστροφών, τσακισμάτων ή τραυματισμών του.

Στο Σχήμα1 περιγράφονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών εκτύλιξης ενώ στο Σχήμα2 δίνεται η αντίστοιχη ορθή εκδοχή τους.
Σχήμα1 : Λανθασμένοι χειρισμοί κατά την εκτύλιξη συρματόσχοινου
Σχήμα2 : Ενδεδειγμένοι, σωστοί χειρισμοί κατά την εκτύλιξη συρματόσχοινου

Σε γενικές γραμμές, για την αποφυγή δημιουργίας κόμβων, τόσο το στροφείο όσο και το δέμα, κατά την εκτύλιξή των πρέπει να περιστρέφονται, και να μην αφαιρούνται σπείρες του συρματόσχοινου ‘εν στάσει’. Επίσης η περιέλιξη στο τύμπανο του βαρούλκου, θα πρέπει να γίνεται με την ίδια κατεύθυνση που το συρματόσχοινο είναι τυλιγμένο στη συσκευασία του, ενώ η αντίθετη περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται.
Καθοριστικής σημασίας είναι η απαλλαγή του συρματόσχοινου από τυχόν περιστροφές κατά την τοποθέτησή του. Ένας τρόπος για να εξασφαλισθεί αυτό, είναι να απλωθεί στο έδαφος αρκετό μήκος πρίν από το πέρασμα από τα ράουλα της τελικής εφαρμογής του.

Στην περίπτωση των τηλεσκοπικών γερανών, το στροφείο με το συρματόσχοινο πρέπει να είναι τοποθετημένο ακριβώς από κάτω από το ράουλο της κεφαλής ενώ η κεραία του γερανού πρέπει να είναι τελείως μαζεμένη.

Στους περιστροφικούς γερανούς το στροφείο με το συρματόσχοινο δεν πρέπει να τοποθετείται απ’ ευθείας στην πλατφόρμα του γερανού, αλλά συνιστάται η χρήση ενός οδηγητικού σχοινιού, που θα κατευθύνει το συρματόσχοινο πάνω στο ράουλο και συνέχεια στο τύμπανο.

Η εγκατάσταση συρματόσχοινων μεγάλου μήκους γίνεται κατά προτίμηση με τη χρήση ενός οδηγού συρματόσχοινου (τιράντας), ή με τη χρήση του παλιού συρματόσχοινου. Το συρματόσχοινο οδηγός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ημιασύστροφο, ή συρματόσχοινο της αυτής φοράς με το προς εγκατάσταση συρματόσχοινο. Αν χρησιμοποιηθεί σαν οδηγό το παλιό συρματόσχοινο, πρέπει να εξασφαλισθεί καλή σύνδεση μεταξύ των δύο συρματόσχοινων. Ωστόσο η σύνδεση δεν πρέπει να είναι άκαμπτη, διότι σ’ αυτή την περίπτωση, κάθε περιστροφή που υπάρχει στο παλιό συρματόσχοινο θα μεταφερθεί στο νέο. Μια καλή ιδέα είναι η ένωση των δύο συρματόσχοινων να γίνεται με μία μεταλλική ‘κάλτσα’, που θα είναι βέβαια σφικτά εφαρμοσμένη στα δύο άκρα. Αν χρησιμοποιούνται συγκολημένοι σύνδεσμοι για το τράβηγμα, θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα κλώνο ή λεπτό συρματόσχοινο ικανού μήκους, ώστε να παραλάβει τις όποιες περιστροφές τυχόν υπάρχουν στο παλιό συρματόσχοινο.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το συρματόσχοινο δεν πρέπει να τρίβεται σε αιχμηρές γωνίες του σκελετού του γερανού.

Μεγάλη επίσης σημασία έχει το σωστό ‘στρώσιμο’ του συρματόσχοινου πάνω στο τύμπανο του γερανού. Πρώτ’ απ’ όλα, θα πρέπει οι αυλακώσεις του τυμπάνου να έχουν το σωστό εύρος σε σχέση με το συρματόσχοινο, θα πρέπει δηλαδή η ακτίνα τους να είναι ίση με την ονομαστική διάμετρο του συρματόσχοινου Χ 0,53. Η τοποθέτηση του συρματόσχοινου σε τύμπανα πολλαπλών σειρών πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα ‘καθίσει’ απόλυτα στη βάση των αυλακώσεων του τυμπάνου, ιδιαίτερα στην περιοχή της κάθε φλάντζας του. Αυτή η περιοχή του τυμπάνου παρουσιάζει ένα πρόβλημα, που συνίσταται στο ότι είναι το σημείο που το συρματόσχοινο αλλάζει στρώση ανεβαίνοντας στην επόμενη.

Αν λοιπόν δεν έχει καθίσει σωστά, θα υφίσταται μία δυσανάλογα μεγάλη καταπόνηση σ’ αυτή την περιοχή.
Κατά την εγκατάστασή του το συρματόσχοινο θα πρέπει να είναι όσο γίνεται τεντωμένο, φέροντας φορτίο περίπου 2% του προβλεπόμενου ελάχιστου φορτίου θραύσεώς του. Εάν οι συνθήκες στο εργοτάξιο δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τέτοιου φορτίου, τότε πρέπει, κατά τη διάρκεια της περιέλιξης του συρματόσχοινου στο τύμπανο του γερανού, να ασκείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη πέδησης στο στροφείο από το οποίο ξετυλίγεται το συρματόσχοινο. Η απλούστερη διάταξη πέδησης είναι η χρησιμοποίηση ξύλινων σανίδων σαν φρένο στη μία ή και στις δύο φλάντζες του στροφείου κατά την εκτύλιξή του.

Όταν χρησιμοποιούνται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα συρματόσχοινα κατά ζεύγη, δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ των, ειδικά αν σαν οδηγοί κατά την εγκατάστασή τους, χρησιμοποιούνται τα παλιά. Σ’ αυτή την περίπτωση, το νέο Δεξιόστροφο συρματόσχοινο πρέπει να σύρεται από το παλιό Δεξιόστροφο συρματόσχοινο, και το νέο Αριστερόστροφο συρματόσχοινο πρέπει να σύρεται από το παλιό Αριστερόστροφο συρματόσχοινο. Σε καμμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται το αντίθετο.