DIEPA WIRES

N. LEVENTERIS S.A. is exclusive distributor of DIEPA wires from Germany.

ENERGY

N. LEVENTERIS expands to energy sector.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Επιλέξτε συρματόσχοινο

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 4220581-586 (12 ΓΡΑΜΜΕΣ)
FAX: 210 4172142
www.leventeris.gr
E-MAIL: levederi@otenet.gr

Γενικά
Η επιλογή ενός συρματόσχοινου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού δεν υπάρχει το καλό συρματόσχοινο. Υπάρχει μόνο το κατάλληλο συρματόσχοινο. Και λόγω των ποικίλων απαιτήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί, η σωστή κατά περίπτωση επιλογή είναι θέμα ειδικού. Ωστόσο υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια τα οποία βοηθούν στο να εντοπισθεί η πιο ενδιαφέρουσα τουλάχιστον κατηγορία συρματόσχοινου για κάποια εφαρμογή.

Ασύστροφο ή μη ασύστροφο
Η σπουδαιότερη απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε στην επιλογή συρματόσχοινου είναι : ‘ασύστροφο’ ή ‘μη ασύστροφο’ ;. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Λανθασμένη επιλογή συνεπάγεται περιορισμένο χρόνο ζωής του συρματόσχοινου, αλλοιώσεις στη δομή του, απότομη και απρόσμενη φθορά, κ.λ.π. Έτσι :
Ασύστροφα συρματόσχοινα επιλέγονται για :

  • Ανύψωση μη οδηγούμενου φορτίου από μονό κλάδο
  • Ανύψωση μη οδηγούμενου φορτίου από πολλούς κλάδους σε μεγάλο ύψος

Τα ασύστροφα συρματόσχοινα μπορούν να λειτουργήσουν με ή χωρίς στρεπτήρες

Μη ασύστροφα συρματόσχοινα επιλέγονται για :

  • Ανύψωση οδηγούμενου φορτίου
  • Ανύψωση οδηγούμενου φορτίου από πολλούς κλάδους σε μικρό ύψος, (ηλεκτρικές γερανογέφυρες)
  • Ανύψωση φορτίων με δεξιόστροφα και αριστερόστροφα συρματόσχοινα, συνεργαζόμε να κατά ζεύγη.

Στα μη ασύστροφα συρματόσχοινα απαγορεύεται η χρήση στρεπτήρων

Γαλβανισμένο ή μη
Με τον όρο γαλβανισμένο νοείται ένα συρματόσχοινο του οποίου όλα τα έμβολα έχουν κατασκευαστεί από σύρματα που έχουν επιψευδαργυρωθεί πρίν ή μετά τη συρματούργησή τους, αλλά πάντως πριν τη συστροφή τους. Επιλέγουμε γαλβανισμένα συρματόσχοινα σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι συνθήκες στο χώρο λειτουργίας τους είναι διαβρωτικές, όπως π.χ. όξινο ή γενικά μή ουδέτερο περιβάλλον, άλατα που μπορεί να λειτουργήσουν επιθετικά στο σίδηρο, υδρατμοί, θαλασσινό νερό ή παραθαλάσσια ατμόσφαιρα, κ.λ.π.

Με λίπανση ή χωρίς λίπανση
Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων (που η λίπανση δεν χρειάζεται ή/και δημιουργεί προβλήματα), τα συρματόσχοινα πρέπει να είναι καλυμένα με ειδική αντιδιαβρωτική λίπανση, υψηλής προσκόλλησης και πλήρους επικάλυψης. Το λιπαντικό αυτό δεν καλύπτει απλώς την εξωτερική επιφάνεια του συρματόσχοινου, αλλά εισχωρεί και γεμίζει κάθε κενό που υπάρχει στο εσωτερικό του.
Επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι τα γαλβανισμένα συρματόσχοινα,δεν χρειάζονται συχνή λίπανση, ή ότι κατασκευάζονται χωρίς λίπανση. Η άποψη αυτή είναι τελείως λανθασμένη και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και επικίνδυνη. Αυτό οφείλεται στο ότι η λίπανση (πέραν της αντιδιαβρωτικής προστασίας που παρέχει), κυρίως λειτουργεί αντιτριβικά. Σε κάθε περίπτωση που ένα μέταλλο ολισθαίνει πάνω σε άλλο μέταλλο, αναπτύσσεται αντίσταση και φθορά λόγω τριβής. Ο μόνος λόγος που δημιουργήθηκαν τα συρματόσχοινα και αντικαθιστούν τις μεταλλικές ράβδους, είναι η ανάγκη παράλληλης και σχετικής μετακίνησης των μεταλλικών ινών, προκειμένου να επιτραπεί η κάμψη / ευκαμψία του συστήματος. Έτσι τα εξωτερικά συρματίδια ολισθαίνουν πάνω στα συρματίδια της ψυχής, κάθε φορά που το συρματόσχοινο κάμπτεται πάνω στα ράουλα. Το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό σε όλα ανεξαιρέτως τα σύρματα όταν το συρματόσχοινο κάμπτεται. Όπως λοιπόν δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανένας να γαλβανίσει τα πιστόνια ενός κινητήρα αυτοκινήτου και στη συνέχεια να θέσει σε λειτουργία τη μηχανή χωρίς το κατάλληλο λιπαντικό, έτσι δεν μπορούμε να αφήνουμε χωρίς λίπανση ένα συρματόσχοινο απλά επειδή είναι γαλβανισμένο και άρα δεν σκουριάζει.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται λίπανση γιατί δεν έχουμε κάμψεις όπως στα επίτονα, άλλοτε έχουμε ελάχιστες κάμψεις και συγχρόνως απαιτήσεις για καθαρή επιφάνεια του συρματόσχοινου, όπως στα σαμπάνια και περιπτώσεις που πιθανή εξωτερική λίπανση του συρματόσχοινου θα δημιουργούσε ανεπιθύμητη ολίσθησή του στα συστήματα οδήγησης και πέδησης, όπως συμβαίνει στους ανελκυστήρες.

Δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο
Όταν τα συρματόσχοινα τυλίγονται στα τύμπανα, κάμπτονται και συγχρόνως περιστρέφονται ελαφρά. Έτσι, για τύμπανα που φέρουν αυλακώσεις με δεξιά φορά (δεξιά σπείρα ) επιλέγουμε αριστερόστροφα συρματόσχοινα, και αντίθετα για τύμπανα με αυλακώσεις αριστερής φοράς (αριστερή σπείρα), επιλέγουμε δεξιόστροφα συρματόσχοινα. Αυτός ο κανόνας πρέπει να τηρείται αυστηρά σε περίπτωση ασύστροφων συρματόσχοινων που τυλίγονται σε τύμπανα μιας σειράς. Αμέλεια του κανόνα σ’ αυτή την περίπτωση, θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη δομή του συρματόσχοινου,που μπορεί να εκδηλωθεί με τη δημιουργία φουσκώματος, την προεξοχή της ψυχής μεταξύ των εξωτερικών εμβόλων, κ.λ.π.
Σε περιπτώσεις πολλαπλών στρώσεων, προφανώς ο κανόνας θα εφαρμοσθεί στην πρώτη στρώση,ενώ αναγκαστικά η δεύτερη στρώση θα είναι αντίθετη κ.ο.κ. Σ’αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο ο κανόνας να εφαρμόζεται στο τμήμα του συρματόσχοινου που τυλίγεται και ξετυλίγεται συχνότερα στο τύμπανο.